Znalecký posudek ke kanalizaci ve vilové čtvrti

Categories
ČOV a kanalizace, Stavební práce

Město obdrželo znalecký posudek ke kanalizaci ve vilové čtvrti. „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa“

Nové vyhnívací nádrže již fungují ve zkušebním provozu

Categories
ČOV a kanalizace

Město přebralo v pátek 10. prosince nově zhotovené vyhnívací nádrže na místní čistírně odpadních vod.

Práce na vyhnívacích nádržích

Categories
ČOV a kanalizace

Montážní práce na vyhnívacích nádrží na čistírně odpadních vod budou brzy finišovat.

Nová kombinovaná cisterna CSS-K 4000

Categories
ČOV a kanalizace, Technika, Doprava

V červenci 2016 byla s přispěním  města Město Albrechtice ve formě investiční dotace ve výši 500 000,- Kč pořízena pro potřeby města a jejich obyvatel fekální kombinovaná cisterna CSS-K 4000 v celkové hodnotě 1.401 180,- Kč.