Profil společnosti

O naší společnosti

| Společnost Služby obce Město Albrechtice s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 22. září 1999. Společnost vznikla transformací bývalých Drobných provozoven a převzetím správy městského vodovodu a kanalizace po původním majiteli SMVAK.

Naše hlavní činnost

"Dodáváme vodu".

"Staráme se o kanalizaci".

HISTORIE SPOLEČNOSTI

| Až do konce roku 1976 pracovaly organizace a podniky pečující o dodávky pitné vody a čistění odpadních vod odděleně v každém okrese tehdejšího Severomoravského kraje (patřila tam i část dnešního Olomouckého a Zlínského kraje) pod přímým řízením okresních národních výborů. Na základě usnesení vlády byly zřízeny od 1. ledna 1977 integrované krajské podniky s cílem zvýšit a zkvalitnit práci. Tím vznikl nový podnik Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. V sídle bývalého Krajského střediska pro vodovody a kanalizace vzniklo podnikové ředitelství, v jednotlivých okresech odštěpné závody.

| V roce 1992 vznikla akciové společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., kdy se držiteli rozhodujícího podílu akcií stala města a obce moravskoslezského regionu.

| Společnost Služby obce Město Albrechtice s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 22. září 1999. Společnost vznikla transformací bývalých Drobných provozoven a převzetím správy městského vodovodu a kanalizace po původním majiteli SMVAK.

NAŠE ČINNOST

Firma se zabývá touto činností:

 

 • provozujeme městský vodovod a kanalizaci
 • vyhledáváme poruchy vodovodního řadu
 • zajišťujeme nákladní dopravu
 • realizujeme nakládaní s odpady včetně nebezpečných
 • provádíme vodoinstalatérské práce
 • vyhledáváme na pozemcích inženýrské sítě
 • realizujeme výkopové práce

Naše společnost provozuje jako nájemce pro město Město Albrechtice vodovod a kanalizaci. Dále zásobujeme vodou příměstskou část Hynčice a provozujeme další samostatný vodovod pro příměstskou část Linhartovy.

Vodu získáváme násoskovým systémem ze studní a čerpáním z vrtů. Voda je následně upravována odradonováním aerací, odkyselováním vápencovou drtí a hygienicky zabezpečena dávkováním plynného chlóru. Vodu rozvádíme ke konečným spotřebitelům vodovodním řadem o celkové délce 33168 m.

Naše společnost provozuje jako nájemce pro město Město Albrechtice vodovod a kanalizaci. Kanalizace ve Městě Albrechticích po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě čistírny odpadních vod v roce 1999 se začala významně rozrůstat a v roce 2005 byly kolaudovány další významné úseky. Jedná se o kanalizaci gravitační o celkové délce 8392 m. V současnosti je odkanalizováno asi 70% města a v roce 2006 započaly přípravy na odkanalizování dalších pěti městských lokalit a příměstské části Hynčice.

Čistírna odpadních vod – fotogalerie

Poskytované služby :

 • odvoz směsného odpadu občanům, právnickým osobám a firmám
 • odvoz stavebního odpadu občanům, právnickým osobám a firmám
 • odvoz nebezpečného odpadu (ADR) občanům, právnickým osobám a firmám
 • odvoz a nakládku materiálu pomocí hydraulické ruky (nosnost 1,5 t)
 • odvoz fekálií

K přepravě odpadů nabízíme velkoobjemové kontejnery až do objemu 19 m3.
K dispozici jsou otevřené  kontejnery, kontejnery s možností zaplachtování, uzavřené popelnicové kontejnery a kontejner s odnímatelnou střechou .
Dále nabízíme kontejner s nástavbou – hydraulickou rukou pro nakládku a odvoz odpadů a materiálů. Vhodný pro odvoz odpadů z vyklápěcích  zvonů (papír,sklo).

Dopravu zajišťujeme nákladním vozem MAN LE 14.225 4×4
– nosič kontejnerů s celkovou nosností 6 t.

Možností vozidla je i nástavba s hydraulickou rukou s nosností do 1,5t a délkou 7 m.

Dále nabízíme vyhledání poruch vodovodního řadu a  inženýrských sítí pomocí těchto přístrojů:

 • digitální korelátor Correlux P1 Seba KMT
 • mikrofon Seba Hydrolux HLE 5000
 • indikátor sítí Dynatronic Seba vLoc Pro VIVAX
 • indikátor kovu Matrotech 880 B

Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování:

 • zřízení a opravy kanalizačních a vodovodních přípojek
 • drobné opravy komunikací po překopech
 • zřízení domáckých vodáren
 • vybudování septiků a jímek

PRODEJ PRACOVNÍCH ODĚVŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

V roce 2012 jsme otevřeli prodejnu, kde zakoupíte pracovní oděvy a ostatní sortiment pro Vaši bezpečnou, ale také pohodlnou práci.

Viz samostatná nabídka

ZAJIŠŤUJEME KVALITNÍ VODU VE VODOVODU I NA VÝSTUPU Z ČISTÍRNY

pravidelná kontrola vody
pravidelné rozbory vody
Nové technologie pro kvalitní vodu
Zajišťování dokumentace

AKTUALITY Z NAŠEHO WEBU

Poslední články
Přerušení dodávky vody 31. 5. 2024
Categories
Poruchy, Odstávky

V pátek 31. května od 8:00 do 13:00 hodiny bude z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody na ulicích:   B. Smetany   Nábřežní   U Koupaliště   Pod Hůrkou.

Upozornění na změnu e-mailu
Categories
Ostatní informace

Změna kontaktních údajů.  1. 3. 2024 došlo k zániku emailové adresy sluzby@cbox.cz. Žádáme občany, aby již nepoužívali emailovou adresu sluzby@cbox.cz.

Přerušení dodávky vody 24. 1. 2024
Categories
Poruchy, Odstávky

Ve středu 24. 1. 2024 v době od 8:30 do cca 14:30 hod. bude přerušena dodávka vody na ulici:   Dělnická.   Odstávka se bude týkat rodinných domů od mostu – křížení s ulicí Okružní. Jedná se o čísla popisná: 1, 30, 32, 34, 36, 7, 9, 11, 3, 48, 50, 52, 54, 17.