Profil společnosti

O naší společnosti

| Společnost Služby obce Město Albrechtice s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 22. září 1999. Společnost vznikla transformací bývalých Drobných provozoven a převzetím správy městského vodovodu a kanalizace po původním majiteli SMVAK.

Naše hlavní činnost

"Dodáváme vodu".

"Staráme se o kanalizaci".

HISTORIE SPOLEČNOSTI

| Až do konce roku 1976 pracovaly organizace a podniky pečující o dodávky pitné vody a čistění odpadních vod odděleně v každém okrese tehdejšího Severomoravského kraje (patřila tam i část dnešního Olomouckého a Zlínského kraje) pod přímým řízením okresních národních výborů. Na základě usnesení vlády byly zřízeny od 1. ledna 1977 integrované krajské podniky s cílem zvýšit a zkvalitnit práci. Tím vznikl nový podnik Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. V sídle bývalého Krajského střediska pro vodovody a kanalizace vzniklo podnikové ředitelství, v jednotlivých okresech odštěpné závody.

| V roce 1992 vznikla akciové společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., kdy se držiteli rozhodujícího podílu akcií stala města a obce moravskoslezského regionu.

| Společnost Služby obce Město Albrechtice s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 22. září 1999. Společnost vznikla transformací bývalých Drobných provozoven a převzetím správy městského vodovodu a kanalizace po původním majiteli SMVAK.

NAŠE ČINNOST

Firma se zabývá touto činností:

 

 • provozujeme městský vodovod a kanalizaci
 • vyhledáváme poruchy vodovodního řadu
 • zajišťujeme nákladní dopravu
 • realizujeme nakládaní s odpady včetně nebezpečných
 • provádíme vodoinstalatérské práce
 • zajišťujeme elektrikářské práce
 • vyhledáváme na pozemcích inženýrské sítě
 • realizujeme výkopové práce

Dále vykonáváme další činnosti převážně v oblasti stavebnictví.

Naše společnost provozuje jako nájemce pro město Město Albrechtice vodovod a kanalizaci. Dále zásobujeme vodou příměstskou část Hynčice a provozujeme další samostatný vodovod pro příměstskou část Linhartovy.

Vodu získáváme násoskovým systémem ze studní a čerpáním z vrtů. Voda je následně upravována odradonováním aerací, odkyselováním vápencovou drtí a hygienicky zabezpečena dávkováním plynného chlóru. Vodu rozvádíme ke konečným spotřebitelům vodovodním řadem o celkové délce 33168 m.

Naše společnost provozuje jako nájemce pro město Město Albrechtice vodovod a kanalizaci. Kanalizace ve Městě Albrechticích po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě čistírny odpadních vod v roce 1999 se začala významně rozrůstat a v roce 2005 byly kolaudovány další významné úseky. Jedná se o kanalizaci gravitační o celkové délce 8392 m. V současnosti je odkanalizováno asi 70% města a v roce 2006 započaly přípravy na odkanalizování dalších pěti městských lokalit a příměstské části Hynčice.

Čistírna odpadních vod – fotogalerie

Poskytované služby :

 • odvoz směsného odpadu občanům, právnickým osobám a firmám
 • odvoz stavebního odpadu občanům, právnickým osobám a firmám
 • odvoz nebezpečného odpadu (ADR) občanům, právnickým osobám a firmám
 • odvoz a nakládku materiálu pomocí hydraulické ruky (nosnost 1,5 t)
 • odvoz fekálií

K přepravě odpadů nabízíme velkoobjemové kontejnery až do objemu 19 m3.
K dispozici jsou otevřené  kontejnery, kontejnery s možností zaplachtování, uzavřené popelnicové kontejnery a kontejner s odnímatelnou střechou .
Dále nabízíme kontejner s nástavbou – hydraulickou rukou pro nakládku a odvoz odpadů a materiálů. Vhodný pro odvoz odpadů z vyklápěcích  zvonů (papír,sklo).

Dopravu zajišťujeme nákladním vozem MAN LE 14.225 4×4
– nosič kontejnerů s celkovou nosností 6 t.

Možností vozidla je i nástavba s hydraulickou rukou s nosností do 1,5t a délkou 7 m.

Dále nabízíme vyhledání poruch vodovodního řadu a  inženýrských sítí pomocí těchto přístrojů:

 • digitální korelátor Correlux P1 Seba KMT
 • mikrofon Seba Hydrolux HLE 5000
 • indikátor sítí Dynatronic Seba vLoc Pro VIVAX
 • indikátor kovu Matrotech 880 B

Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování:

 • zřízení a opravy kanalizačních a vodovodních přípojek
 • budování nových a překládání starších chodníků
 • drobné opravy komunikací po překopech
 • zřízení domáckých vodáren
 • vybudování septiků a jímek

 

PRODEJ PRACOVNÍCH ODĚVŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

V roce 2012 jsme otevřeli prodejnu, kde zakoupíte pracovní oděvy a ostatní sortiment pro Vaši bezpečnou, ale také pohodlnou práci.

Viz samostatná nabídka

ZAJIŠŤUJEME KVALITNÍ VODU VE VODOVODU I NA VÝSTUPU Z ČISTÍRNY

pravidelná kontrola vody
pravidelné rozbory vody
Nové technologie pro kvalitní vodu
Zajišťování dokumentace

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

Recenze
previous arrowprevious arrow
Slide
Česká lékárna, a.s.
Dr. Max – stavební úpravy, lékárna Opava
Firma Služby obce Město Albrechtice s.r.o. pro naši společnost prováděla realizaci výše uvedených stavebních prací. Požadované práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodržení PD a ČSN.
Slide
Obec Kunín
Stavba chodníků v obci
Požadované práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodržení PD a ČSN.
Slide
HENNLICH s.r.o.
Divize důlní hydraulika, Opava
Firma Služby obce Město Albrechtice s.r.o. pro naši společnost prováděla realizaci stavebních prací. Požadované práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodrženi PD a ČSN.
Slide
Stavoremont a.s.
OKAY Krnov – chodníky a parkoviště
Firma Služby obce Město Albrechtice s.r.o. pro naši společnost prováděla realizaci výše uvedených stavebních prací. Požadované práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodrženi PD a ČSN.
Slide
Stavoremont a.s.
RD Janov – hrubá stavba
Firma Služby obce Město Albrechtice s.r.o. pro naši společnost prováděla realizaci výše uvedených stavebních prací. Požadované práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodrženi PD a ČSN.
Slide
EKOBAU INVEST a.s.
Rekonstrukce MŠ v Holasovicích
Firma Služby obce Město Albrechtice s.r.o. pro naši společnost prováděla realizaci výše uvedených stavebních prací. Požadované práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanovených termínech, při dodržení PD a ČSN.
next arrownext arrow

AKTUALITY Z NAŠEHO WEBU

Poslední články
Přerušení dodávky vody 19.10.2022
Categories
Poruchy, Odstávky

ODSTÁVKA VODY   Upozorňujeme občany, že ve středu 19.10.2022 bude přerušena dodávka vody od 8:00 do 12:00 hodin na ulici Pod Hůrkou, U koupaliště a Nábřežní.