Služby obce Město Albrechtice s.r.o.

Nabízíme více

než jen provozování

městského vodovodu

|  Společnost Služby obce Město Albrechtice s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 22. září 1999 a je ze 100% vlastněna městem Město Albrechtice. Společnost vznikla transformací bývalých Drobných provozoven a převzetím správy městského vodovodu a kanalizace po původním majiteli SMVAK.

KVALITNÍ PITNÁ VODA / KVALITNÍ ČISTÍRNA

VŽDY KVALITNÍ SLUŽBY
Vypijete, spotřebujete, použijete a my to pak vyčistíme ...

Kliknutím na náhled zobrazíte další fotografie.


VODOVODY / KANALIZACE

Naše společnost provozuje jako nájemce pro město Město Albrechtice vodovod a kanalizaci. Dále zásobujeme vodou příměstskou část Hynčice a provozujeme další samostatný vodovod pro příměstskou část Linhartovy.

Vodu získáváme násoskovým systémem ze studní a čerpáním z vrtů. Voda je následně upravována odradonováním aerací, odkyselováním vápencovou drtí a hygienicky zabezpečena dávkováním plynného chlóru. Vodu rozvádíme ke konečným spotřebitelům vodovodním řadem o celkové délce 33168 m.

Kanalizace ve Městě Albrechticích po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě čistírny odpadních vod v roce 1999 se začala významně rozrůstat a v roce 2005 byly kolaudovány další významné úseky. Jedná se o kanalizaci gravitační o celkové délce 8392 m. V současnosti je odkanalizováno asi 70% města a v roce 2006 započaly přípravy na odkanalizování dalších pěti městských lokalit a příměstské části Hynčice.

AKTUALITY Z NAŠEHO WEBU

Poslední články
Přerušení dodávky vody 31. 5. 2024
Categories
Poruchy, Odstávky

V pátek 31. května od 8:00 do 13:00 hodiny bude z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody na ulicích:   B. Smetany   Nábřežní   U Koupaliště   Pod Hůrkou.

Upozornění na změnu e-mailu
Categories
Ostatní informace

Změna kontaktních údajů.  1. 3. 2024 došlo k zániku emailové adresy sluzby@cbox.cz. Žádáme občany, aby již nepoužívali emailovou adresu sluzby@cbox.cz.

Přerušení dodávky vody 24. 1. 2024
Categories
Poruchy, Odstávky

Ve středu 24. 1. 2024 v době od 8:30 do cca 14:30 hod. bude přerušena dodávka vody na ulici:   Dělnická.   Odstávka se bude týkat rodinných domů od mostu – křížení s ulicí Okružní. Jedná se o čísla popisná: 1, 30, 32, 34, 36, 7, 9, 11, 3, 48, 50, 52, 54, 17.