Categories
Stavební práce, Reference

Stavba – Chodníky v obci Kunín – trasa B2
Termín: 10/2008 – 4/2009
Hodnota: 4.754.875,- Kč


Výstavba chodníku, spočívající v zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace, zřízení opěrné stěny. zřízení základů a pevných čel propustků, hutněných násypů z drceného kameniva, pokládce betonových obrubníků, zřízení nových chodníků ze zámkové dlažby Holland vč. podkladních hutněných vrstev, osazení ocelového zábradlí na čela propustků, opravě vozovky živičnou směsí a terénních úpravách včetně osetí.

Reference:

 

 

 

 

Archivy

Nabídka pracovních oděvů

Nabídka služeb

Registrace k odběru SMS

Registrujte se k odběru SMS. Získáte informace o odstávkách, poruchách atd.