Categories
Stavební práce

Podle informací města byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu ul. Okružní.
23. května 2022 došlo k předání staveniště.
Objednavatelem zakázky je město Město Albrechtice, IČ 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice.
Realizaci provádí Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s.r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČO: 46580328.
Technický dozor bude provádět Ing. Petr Čevela.
Termín dokončení díla: max. 7 týdnů ode dne předání staveniště.

Jedná se o přeložku vodovodního řadu do nové trasy včetně propojení stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní potrubí vyžadující územní a stavební povolení. Stavební práce zahrnují výstavbu vodovodního řádu, napojení na stávající přípojky, veškeré zkoušky a další náležitosti uvedené v projektové dokumentaci. Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřeného výkopu a vodovodní řád bude z potrubí PE100RC bez ochranného pláště v tlakové řadě SDR 17 dimenze d160 a d90.

Celková délka navrženého řádu včetně propojů z potrubí z vysokohustotního polyetylenu činí 185,34m.

Stavba byla povolena společným územním a stavebním povolením, které vydal Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí.

Více informací na webu města:
https://www.mesto-albrechtice.cz/urad/projekty/realizovane-projekty/rekonstrukce-vodovodu-ul-okruzni

Zdroj:
Město Albrechtice
https://www.mesto-albrechtice.cz

 

Archivy

Nabídka pracovních oděvů

Nabídka služeb

Registrace k odběru SMS

Registrujte se k odběru SMS. Získáte informace o odstávkách, poruchách atd.