Categories
ČOV a kanalizace

Město přebralo v pátek 10. prosince nově zhotovené vyhnívací nádrže na místní čistírně odpadních vod.

V pátek 10. prosince 2021 přebralo město zhotovené vyhnívací nádrže na místní čistírně odpadních vod. Výstavba nových nerezových nádrží trvala 5 měsíců a došlo tak k nahrazení původních nádrží v havarijním stavu.

Nádrže jsou již hotové, plně funkční a momentálně fungují ve zkušebním provozu,“ okomentoval aktuální stav Ing. Grigorios Akritidis, zástupce firmy Samat Ekotempo, která byla hlavním zhotovitelem nových nádrží.

Výstavba nových nádrží započala v srpnu tohoto roku. V první fázi se prováděla demontáž starých nádrží včetně bouracích prací původní základové konstrukce. V tomto měsíci došlo také k betonáži nové základové desky. S montáží nových nádrží se začalo v měsíci září. Poté pracovníci pilně pracovali, aby bylo možné vyhnívací nádrže uvést co nejdříve do provozu. „Po vyhotovení nádrží bylo potřeba provést zkoušku těsnosti, se kterou pomohli místní Dobrovolní hasiči Město Albrechtice, kteří nám zapůjčili čerpadlo,“ dodal jednatel Služeb obce Město Albrechtice Stanislav Berkovec. Tento test dopadlo dobře, a proto mohly být nádrže uvedeny do zkušebního provozu.

Autor: Petra Hanusová
článek na webu města

Archivy

Nabídka pracovních oděvů

Nabídka služeb

Registrace k odběru SMS

Registrujte se k odběru SMS. Získáte informace o odstávkách, poruchách atd.