Categories
ČOV a kanalizace, Technika, Doprava

V červenci 2016 byla s přispěním  města Město Albrechtice ve formě investiční dotace ve výši 500 000,- Kč pořízena pro potřeby města a jejich obyvatel fekální kombinovaná cisterna CSS-K 4000 v celkové hodnotě 1.401 180,- Kč.

Tato nástavba slouží k čištění splaškové a dešťové kanalizace prostřednictvím tlakové vody a souběžného odsávání usazenin. Za tuto významnou  finanční pomoc městu Město Albrechtice  děkujeme.

Archivy

Nabídka pracovních oděvů

Nabídka služeb

Registrace k odběru SMS

Registrujte se k odběru SMS. Získáte informace o odstávkách, poruchách atd.