Nabízíme více než jen provozování městského vodovodu a kanalizace, technické služby …
Get Adobe Flash player

On-line formulář hlášení stavu vodoměru
– výstup bude odeslán na sluzby@cbox.cz a v kopii také na Váš e-mail


Datum odečtu
Datum uvádějte při ručním zápisu ve tvaru "rok-měsíc-den" např. 2014-04-10

Stav (vyžadováno)
m3 (Zadaný odečet může být prověřen provozovatelem, uvádějte celé jednotky.)

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa odběratele (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Doplňující text - poznámky k odečtu

Zaslaný stav bude podkladem pro fakturaci s tím, že jeho správnost bude ověřena našimi zaměstnanci až při následném odečtu.

Odečty vodoměrů sloužící pro vyúčtování vodného a stočného (fakturační odečty) provádí dodavatel v pravidelných intervalech vyplývajících ze smluvního ujednání.Mimo tyto odečty provádí dodavatel podle interní potřeby odečty kontrolní.Z provozně technických důvodů nelze stanovit přesný den a čas fakturačního odečtu.Podle zákona č. 274/2001 Sb. je odběratel povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud Vás náš zaměstnanec opakovaně nezastihne, reagujte prosím na jeho písemný vzkaz.Za spolupráci vám děkujeme.

Odečtený stav počítadla vodoměru lze hlásit:

  • osobně v budově Služby obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 381/13, 793 95  Město Albrechtice (nebo vhozením do poštovní schránky na naší budově)
  • e-mailem: sluzby@cbox.cz
  • vypsáním uvedeného online formuláře
  • telefonicky na tel. číslo 554 652 291
  • nebo zasláním formou SMS na tel. číslo 731 157 686 – zde uveďte všechny potřebné údaje, viz formulář výše

Při vyplňování obecného formuláře prosíme dbejte na uvedení správné identifikace místa odběru.

Platné kontaktní údaje jsou nezbytné pro hladký průběh fakturace vodného a stočného. Zároveň umožňují našim pracovníkům kontaktovat odběratele v případě jakýchkoli nesrovnalostí (nezvykle vysoká spotřeba, nutnost výměny vodoměru, nedoručená faktura, problémy s platbou apod.) a tím předcházet dalším komplikacím. Společnost Služby obce Město Albrechtice s.r.o. proto zákazníkům doporučuje, aby v případě změny kontaktních nebo fakturačních údajů, informovali naše pracovníky.

Provozovatel zaručuje všem návštěvníkům tohoto webu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.